Vihertantta Oy

Vihertantta Oy är ett glatt och fördomsfritt småföretag inom grönbranschen, grundat 2012.

Företagaren Tina Wessman – tantta själv - är trädgårdsmästare, utexaminerad från Axxell Överby. I vuxen ålder bytte hon en ansvarsfull position inom businessvärlden till tufft fysiskt jobb och estetiska upplevelser.

Företaget kombinerar mångsidigt grönkunnande med stark kundfokusering. Därför erbjuder Vihertantta sina kunder professionell och skräddarsydd service, som ger var och en möjligheten att använda sin egen tid till det man vill, orkar eller kan göra. Vihertantta erbjuder även rådgivning och föreläsningar.

Oberoende av om Ditt behov gröntjänster är litet eller stort, regelbundet eller enstaka, rådgivning eller förverkligande – ta kontakt med Vihertantta. Allt kan skötas via en enda kontakt, eftersom Vihertantta har ett täckande och pålitligt kontaktnätverk som tar i då företagets eget kunnande inte är det bästa som står till buds.

Vihertanttas företagare är styrelsemedlem i Puutarhanaiset - Trädgårdskvinnorna ry.